Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomość – działka zabudowana o pow. 1,56 ha i inne

Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-07
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość – działka zabudowana o pow. 1,56 ha i inne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 1 575,75
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 4574/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.03.2018 o godz. 11:50 w sali nr XV Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości objętych księgą wieczystą nr LU1I/00074791/8 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku, położonych w miejscowościach:

 

Kosarzew Górny gm. Krzczonów, Piotrków Pierwszy gm. Jabłonna

w postaci:

 

1. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1041/1 o pow. 1,56 ha, działka zabudowana zabudową siedliskową: drewnianym budynkiem mieszkalnym w średnim stanie i dwoma drewnianymi budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym, w pozostałej części działka stanowi grunty orne, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Kosarzew Górny gm. Krzczonów.

 

Suma oszacowania: 63 522,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 47 641,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 6 352,20 zł.

 

2. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1059/2 o pow. 0.88 ha, działka zabudowana niewielkim drewnianym domem mieszkalnym w złym stanie technicznym i pozostałościami po oborze murowanej z kamienia, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Kosarzew Górny gm. Krzczonów.

 

Suma oszacowania: 24 008,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 18 006,00 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 2 400,80 zł.

 

3. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 85 o pow. 0,07 ha, niezabudowana, stanowiąca grunt orny. Działka graniczy z asfaltową drogą powiatową, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Kosarzew Górny gm. Krzczonów.

 

Suma oszacowania: 11 410,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 8 557,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 141,00 zł.

 

4. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1061/1 o pow. 0,73 ha, nieogrodzona, stanowiąca grunt orny, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Kosarzew Górny gm. Krzczonów

Suma oszacowania: 12 191,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 9 143,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 219,10 zł.

 

5. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 61/2 o pow. 0,11 ha, nieogrodzona, stanowiąca grunt orny, posiada dostęp do drogi gruntowej, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Kosarzew Górny gm. Krzczonów

 

Suma oszacowania: 2 101,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 1 575,75 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 210,10 zł.

 

6. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1981 o pow. 0,19 ha, nieogrodzona, stanowiąca grunt orny. Działka nie posiada urządzonego dojazdu ani dostępu do drogi publicznej, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Piotrków Pierwszy gm. Jabłonna.

 

Suma oszacowania: 2 755,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. 2 066,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 275,50 zł.

 

7. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 1992 o pow. 0,55 ha, nieogrodzona, stanowiąca grunt orny. Działka nie posiada urządzonego dojazdu ani dostępu do drogi publicznej, nieruchomość ta położona jest w miejscowości: Piotrków Pierwszy gm. Jabłonna.

 

Suma oszacowania: 7 975,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4wartości oszacowania tj. 5 981,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 797,50 zł.

 

Działki nr 61/2 i 1061/1 położone są na terenach przeznaczonych pod uprawy polowe bez prawa zabudowy, działki nr 1041/1 i 1059/2 położone są w przeważającej części na terenach przeznaczonych pod uprawy polowe bez prawa zabudowy, w części na terenach upraw polowych chronionych przed użytkowaniem nierolniczym dopuszczonych do zabudowy. Działka nr 85 położona jest na terenach zabudowy zagrodowej. Działki nr 1981 i 1992 położone są na terenach przeznaczonych pod uprawy polowe bez prawa zabudowy.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kosarzew Górny, Piotrków Pierwszy
Wojewodztwo: lubelskie