Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Nieruchomość działka nr 75/8 o pow. 13 800,00 m2 niezabudowana

Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-20
Godzina: 12:45
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość działka nr 75/8 o pow. 13 800,00 m2 niezabudowana
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 105/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia, że w dniu

 

20 lutego 2018 r. o godz. 12:45

 

w sali nr XII Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci działki nr 75/8 o pow. 13 800,00  m2, niezabudowanej, użytkowano rolniczo, dojazd odbywa się drogą gruntową, nieruchomość ta położona jest w miejscowości:

Kolonia Stoczek, gm. Niemce i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku o numerze: LU1I/00059417/2.

 

Suma oszacowania: 56 442,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi  3/4 wartości oszacowania tj. 42 331,50 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 5 644,20 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie

48 1020 3176 0000 5402 0152 6318

najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu). Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego „Tatary”).

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Stoczek
Wojewodztwo: lubelskie